Försäkringsservice

Skada på mobil eller modem

Har du råkat få en skada på din mobil eller ditt modem?

Oavsett om din mobil/ditt modem har skadats, blivit stulen eller förlorats är det enklast att göra din skadeanmälan här. Anmälan bör du göra så snart som möjligt, men senast inom sex månader från det att du fått kännedom om skadan. Klicka på ”Anmäl din skada här” för att påbörja anmälan.

Att tänka på vid stöld eller förlust:

- Spärra mobilens IMEI-nummer*
- Spärra mobilens abonnemang*
- Gör en polisanmälan där du anger IMEI-nummer tillsammans med utförligt händelseförlopp.

Begär att få polisanmälan mailad till dig som en pdf-fil. Då kan du enkelt bifoga den i din skadeanmälan här.

*IMEI-nummer och abonnemang spärrar du hos 3s Kundservice Privat: 0771-735 300, Kundservice Företag: 0735- 300 311.

Kontakta oss

Tfn: 08-697 43 33
Fax: 08-587 841 49
Email: tre@aon.se

Garanti

Tänk på att din mobil omfattas av en garanti. Garantitiden varierar mellan ett och två år. På abonnemangsavtalet ser du vilken garantitid som gäller. Garantin omfattar inte skador som uppkommit genom normalt slitage, yttre skador eller felaktigt bruk.